Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

hUIS77  –  Stijn D’haese
Molenstraat 77
8710 Wielsbeke
+32476983111
BE 0719.775.434
KBC BE28 7390 1763 6520
BIC code: KREDBEBB

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van hUIS77, een eenmanszaak in Molenstraat 77 te 8710 Wielsbeke BTW BE0719.775.434 (hierna genoemd als ‘hUIS77’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. De e-commerce site waarvan sprake is www.woepa.be, verder vermeld als ‘Woepa-webshop’.

Onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (=Klant).

Bij het plaatsen van een bestelling via de Woepa webshop van hUIS77 moet de Klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door hUIS77 aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie-of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de Woepa webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden hUIS77 niet. hUIS77 is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. hUIS77 is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet-of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door hUIS77. hUIS77 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure: De klant kan via de menu keuze ‘Shop naar de Woepa webshop gaan. De klant kan daar het gewenste product kiezen, eventuele opties of bijkomende keuzes selecteren en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden onder ‘Beschrijving’ en ‘Extra informatie’. Eens de klant beslist om het product toe te voegen in de winkelmand, druk hij op de knop ‘In winkelmand’. Vanaf de klant zeker is van zijn/haar bestelling,kan via de knop ‘voeg toe aan mijn winkelmandje’ naar het winkelmandje gegaan worden.

Eens het product effectief in het winkelmandje toegevoegd is, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestellingen levering correct te kunnen voltooien.

De verzending gebeurt door B-post. Een verzending binnen België is gratis voor de klant wanneer die boven een minimumbedrag aankoopt. Voor een verzending naar Nederland betaalt de klant een verzendingskost. De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje onder ‘Shipping’.

Tijdens het bestelproces kan de klant indien gewenst een opmerking toevoegen. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Tijdens het opstartjaar 2020-2021 van de webshop is de enige betaalmethode de direct bank transfer. Daarna zullen ook andere betaalmethodes mogelijk zijn. Vanaf dan worden alle extra kosten vanwege de betalingsmethode vermeld, tenzij hUIS77 de kosten op zich neemt.

De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van hUIS77 gelezen te hebben en akkoord gaat. De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken en kan deze ook downloaden door op de knop ‘downloaden’ te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Plaats order’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.

hUIS77 is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. Ook is hUIS77 gerechtigd om de bestelling eenzijdig te annuleren door het ontbreken van de betaling 14 dagen ne de besteldatum. Hiervoor zal hUIS77 eerst contact zoeken met de klant om meer informatie te vragen over de bestelling en diens ontbrekende betaling.

Het logistieke proces van de verzending wordt pas gestart wanneer de betaling effectief op de rekening staat. Betalingsbewijzen -op welke manier dan ook- hebben hierin geen waarde. Dit kan invloed hebben op de vermeldde leveringstermijn.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt hUIS77 hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor verzending. Van zodra wij met het order bezig zijn én de betaling inmiddels ontvangen is, kunnen wij dit mededelen aan de klant. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakket(je) aan het klaarmaken zijn voor verzending. Wanneer de bestelling een buitenspeeltafel inhoudt, zal hUIS77 de klant informeren wat de actuele verwachte levertijd is. De buitenspeeltafels worden namelijk op vraag van de Klant vervaardigd. De gegevens van de klant worden verwerkt door de verzender. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van B-post (voor gewone pakketten), eigen transport of een andere vervoerder voor buitenspeeltafels. Wij werken samen met Bpost en Bpost streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Voor de buurlanden hanteren zij een levertermijn van 2 tot 5 werkdagen. Levering in België is gratis vanaf een minimum aankoopbedrag. Voor levering buiten België wordt een extra kost aangerekend aan de klant. De klant heeft zo een duidelijk overzicht over hoe de totaalprijs werd bekomen.

Leveringen buiten België of Nederland en de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door hUIS77 bij B-post zijn geen verantwoordelijkheid van hUIS77. hUIS77 doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er hoofdzakelijk met externe partners wordt samengewerkt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 60 dagen na ontvangst van de bestelling van buitenspeeltafels en maximaal 15 dagen na ontvangst van de bestelling van de andere producten. Bpost streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan hUIS77 via aftersales@woepa.be. In die mail vragen we een duidelijke vermelding van de tekortkoming en minimum 1 foto bij te voegen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door hUIS77 was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van hUIS77. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van hUIS77 te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij hUIS77. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant hUIS77, Molenstraat 77, 8710 Wielsbeke, aftersales@woepa.be, +32476983111 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformuliervoor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Dit formulier kan gevonden worden op de link ‘herroepingsrecht’ onderaan de website. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan hUIS77 heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan hUIS77, Molenstraat 77, 8710 Wielsbeke. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10EUR voor verzendingen vanuit België.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt hUIS77 zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal hUIS77 alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat hUIS77 op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomst kan hUIS77 wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door hUIS77 geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

hUIS77 betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de hUIS77 klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan hUIS77 (op bovenstaande bedrijfsgegevens).

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant hUIS77 zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elkander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

hUIS77 garandeert dat de buitenspeeltafels in z’n gebruikte houtsoort Lariks of Lorkboom 5 jaar zonder houtrot en 2 jaar op de andere onderdelen van de buitenspeeltafels. Ook andere producten (niet in het gamma van buitenspeeltafels) heeft een garantie van 2 jaar volgens de hierboven vermeldde criteria.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van hUIS77 is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476 98 31 11, via e-mail op playmore@woepa.be of per post op het volgende kantooradres: Molentraat 77, 8710 Wielsbeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover hUIS77 beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt hUIS77 zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

hUIS77 respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres…) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en gerichte marketing acties.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan hUIS77, Molenstraat 77, 8710 Wielsbeke, privacy@woepa.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot hUIS77, Molenstraat 77, 8710 Wielsbeke of huis77@woepa.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. hUIS77 houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op privacy@woepa.be. De volledige privacyverklaring vind je op https://woepa.be/privacy-policy/.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden ‘first party cookies’ gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven –dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door hUIS77 om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van hUIS77. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement WEST-VLAANDEREN AFDELING WAREGEM bevoegd.

Cart
  • No products in the cart.